Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

29.3.2017

Imieniny

Eustachego, Wiktoryna, Helmuta

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

mgr Beata Sznajder

Stanowisko: Dyrektor

Zakres obowiązków: Zarządzanie personelem, finansami i bieżącą działalnością Centrum, koordynacja działań promocyjnych w gminie, współpraca z innymi organizacjami, reprezentowanie GCI wobec innych podmiotów, kompleksowe przygotowywanie oraz realizacja i rozliczanie projektów unijnych realizowanych w ramach EFS (RZL, POKL).
 
Kontakt:
e-mail: beata.sznajder@gci.mszczonow.pl
tel. 609 091 361
 
  • mgr Joanna Fijałkowska

mgr Joanna Fijałkowska

Stanowisko: Główna księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z określonymi w przepisach prawa oraz w przepisach wewnętrznych jednostki zasadami rachunkowości.
Planowanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa.
Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Sprawowanie nadzoru nad całością gospodarki finansowej GCI.
 
 

Jacek Gołyński

Stanowisko: Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Zakres obowiązków: Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie rozliczeń płacowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki oraz koordynacja działań kadrowych.
Rozliczenia ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych.
Gospodarka kadrowa pracowników GCI.
 
 

mgr Magdalena Podsiadły

Stanowisko: Starszy specjalista ds. promocji i zarządzania informacją

Zakres obowiązków: W Centrum zajmuje się organizacją i koordynacją szkoleń, sprawozdawczością z działalności GCI, przekazem informacji do mediów oraz pisaniem i realizacją projektów. Współtworzy treści materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych i innych na potrzeby konkursów, seminariów, rankingów, w których udział bierze Gmina Mszczonów.
Udziela konsultacji przedsiębiorcom, którzy starają się o uzyskanie zewnętrznego dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej.
Z ramienie Gminy Mszczonów, koordynuje współpracę w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego".
 
Kontakt: magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl
tel. 605 869 094
 

mgr Rafał Kwaczyński

Stanowisko: Starszy specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Koordynuje funkcjonowanie fili GCI w Osuchowie.
W centrum zajmuje się doradztwem dla rolników, pomocą w wypełnianiu wniosków unijnych, bieżącą obsługą klientów z terenów wiejskich.
 
 

mgr Anna Łojszczyk

Stanowisko: Starszy specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy

Zakres obowiązków: W GCI zajmuje się bieżącą obsługą klientów, przekazywaniem informacji zawodowej osobom bezrobotnym i szukającym zatrudnienia, prowadzi bazę danych osób bezrobotnych oraz statystykę dotyczącą lokalnego rynku pracy.
Organizuje i koordynuje szkolenia oraz czuwa nad organizacją pracy w sali komputerowej.
Udziela konsultacji dotyczących dofinansowania na założenie i rozwój działalności gospodarczej
oraz przekazuje informacje dotyczące funduszy unijnych.
 
  • Aleksandra Skoneczna

Aleksandra Skoneczna

Stanowisko: Młodszy specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy

Zakres obowiązków: W GCI zajmuje się bieżącą obsługą klientów, przekazywaniem informacji zawodowej osobom bezrobotnym i szukającym zatrudnienia, prowadzi bazę danych osób bezrobotnych oraz statystykę dotyczącą lokalnego rynku pracy.
Organizuje i koordynuje szkolenia oraz czuwa nad organizacją pracy w sali komputerowej.
Udziela konsultacji dotyczących pozyskiwania dotacji na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz przekazuje informacje dotyczące funduszy unijnych.
 
  • Dagmara Bednarek

Dagmara Bednarek

Stanowisko: Młodszy specjalista ds. promocji i zarządzania informacją
 
Zakres obowiązków: W Gminnym Centrum Informacji zajmuje się obsługą medialną wydarzeń w Gminie Mszczonów i okolicy na potrzeby lokalnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski” oraz innych środków masowego przekazu. Redaguje serwisy internetowe: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl, realizuje lokalne i krajowe kampanie promocyjne, współtworzy treści materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych i innych na potrzeby konkursów, seminariów, rankingów, w których udział bierze Gmina Mszczonów, a także przeprowadza sondy, wywiady i ankiety na jej terenie. Z ramienia Gminnego Centrum Informacji, współpracuje z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy o historii regionu. 
 

Monika Czarnecka

Stanowisko:  Recepcjonistka

Zakres obowiązków: W Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów zajmuje się nadzorem nad zgromadzonymi i przechowywanymi zbiorami, prowadzeniem grupowych i indywidualnych lekcji muzealnych, organizacją wydarzeń artystycznych oraz promocją wiedzy o rodzinie Maklakiewiczów. Redaguje serwis internetowy strony www.izba.mszczonow.pl - zakładkę dotyczącą IPRM. Zajmuje się koordynacją zajęć umuzykalniających prowadzonych w budynku Izby. 

Kontakt: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

  • Rafał Wasilewski

mgr Rafał Wasilewski

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i relacji z mediami

Zakres obowiązków: W Gminnym Centrum Informacji zajmuje się głównie obsługą medialną spotkań władz samorządowych zarówno podczas sesji i komisji, jak również wizyt przedstawicieli innych samorządów i organizacji. Współpracuje z dziennikarzami i lokalnymi mediami w postaci publikacji bieżących informacji dotyczących gminy. Przygotowuje artykuły prasowe, ogłoszenia i informacje nt. wydarzeń w gminie Mszczonów i okolicach, na potrzeby lokalnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski” oraz innych mediów. Redaguje serwisy internetowe: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl oraz BIP dla Gminnego Centrum Informacji.

Członek Zespołu Gminnego Cenrum Informacji do roku 2015

 

Zobacz także:

historia
zakres działalności
statut GCI
regulamin GCI
sprawozdania z działalności

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6480

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.