Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

27.5.2017

Imieniny

Jana, Magdaleny, Izydora

Wyszukiwarka

Treść strony

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
nr 1/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.
 
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
 1. Korzystanie z pracowni komputerowej jest bezpłatne.
 2. Stanowiska komputerowe w pracowni udostępniane są tylko za zgodą i pod nadzorem pracownika GCI.
 3. Każda osoba, deklarująca chęć skorzystania z komputera, znajdującego się w pracowni ma obowiązek wprowadzenia danych zgodnych z prawdą, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, status, cel w programie „NADZORCA”  .
 4. Dodatkowo, informacje: imię i nazwisko oraz podpis użytkownika, należy oddzielnie złożyć na karcie papierowej w tabeli „KSIĘGA WEJŚĆ” . Wprowadzane dane weryfikowane są przez pracownika GCI z programem „NADZORCA”.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zachowania czystości na swoim stanowisku.
 6. Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy.
 7. W Gminnym Centrum Informacji obowiązuje zakaz palenia (w tym e-papierosy), korzystania z używek oraz zabrania się spożywania posiłków i picia napojów przy stanowisku komputerowym.
 8. Przedmioty, znajdujące się w pracowni, tj. krzesło, biurko, komputer, monitor, mysz, klawiatura, należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Można korzystać tylko i wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania nowych i dokonywania zmian w istniejących już programach. Korzystanie z komputera jest monitorowane.
 10. Zabrania się wykorzystywania komputerów do celów komercyjnych oraz niezgodnych z celami GCI, w szczególności wprowadzania do Internetu i otwierania treści pornograficznych oraz szkodliwych społecznie.
 11. Ze stanowiska komputerowego można korzystać w celach: informacyjnych, edukacyjnych, związanych z zatrudnieniem, sprawdzenia poczty internetowej.
 12. W pracowni komputerowej nie dozwolone jest przebywanie dzieci w wieku do lat 7, bez opieki osoby pełnoletniej
 13. Po zakończonej pracy każdy użytkownik ma obowiązek wylogowania się i wyłączenia komputera.
 14. Za garderobę, torby i inne przedmioty użytkowników GCI nie odpowiada.
 15. Składając podpis w tabeli „KSIĘGA WEJŚĆ”, użytkownik akceptuje regulamin.
 16. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu, spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez pracownika GCI.

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

2075

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.