Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

26.10.2020

Imieniny

Ewarysta, Lucjana, Damiana

Wyszukiwarka

Treść strony

 • -

"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy" – podsumowanie dwóch lat pracy

W piątek 24 maja na terenie rekreacyjnym Hotelu Panorama w Zbiroży odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”.  Zaproszonych gości, wykonawców oraz beneficjentów projektu, którzy uczestniczyli w ciągu dwóch lat w kursach, powitali – Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa oraz Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Informacji.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt

 • -

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej zakończony

W dniu 30 kwietnia 2013 roku, zakończył się Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs rozpoczął się w lutym 2013 roku, w ramach projektu zostały przeszkolone dwie 10-osobowe grupy BO, która uczestniczyła w 140 godzinach zajęć merytoryczno-praktycznych. BO nabyli wiedzę i praktyczną naukę w ramach świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.
 • autor: GCI

Kurs księgowości zakończony

W dniu 8 marca 2013 roku, zakończył się Kurs księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ruszył kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona

W dniu 16 lutego 2013 r. odbyły się badania kwalifikujące w ramach kursu Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla osób, którzy ukończyli w ramach projektu kurs prawo jazdy i chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, aby uzyskać prawo jazdy zawodowe (kurs przeprowadzony w ramach oszczędności w zadaniu kurs prawa jazdy kat. C).
W dniach 18 i 19 lutego 2013 r. ruszyły pierwsze zajęcia dla dwóch 10-cio osobowych grup kursantów w ramach ww. kursu, organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy”. Kurs prowadzić będzie Ośrodek Szkolenia Kierowców WIDOK Wiesław Słojewski ze Skierniewic. Zajęcia kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej przewidują 140 godzin szkoleniowych, w tym moduł teoretyczny–130 godzin szkoleniowych oraz moduł praktyczny-10 godzin szkoleniowych. Zakończenie kursów zaplanowane jest na kwiecień 2013 r. i odbywać się będą na terenie Skierniewic.
Projekt bezpłatnych kursów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

Informacja

W środę 13 lutego odbyło się kolejne losowanie osób, które zgłosiły się na kurs w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, że chętnych na kurs było więcej niż wolnych miejsc w grupach szkoleniowych, losowanie wyłoniło grupę podstawową oraz grupę rezerwową. Na losowanie przybyło 1 z 7 zaproszonych osób, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu. O godz. 17.00 odbyło się losowanie na Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Pierwsze zajęcia w ramach kursów rozpoczną się w lutym 2013 roku.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu 13 lutego 2013 r. (środa) o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Informacji
w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4 odbędzie się losowanie spośród 7 osób,
które ukończyły moduł C z kurs prawo jazdy kat. C+E dla posiadających kategorię B,
a są w trakcie przystępowania na egzamin z modułu E
w ramach wolnych miejsc w grupach szkoleniowych
 
Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej
(kurs realizowany w ramach oszczędności w zadaniu kurs prawa jazdy kat. C
dla osób, które ukończyły w ramach projektu kurs prawo jazdy
i chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, aby uzyskać prawo jazdy zawodowe)
 
w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy" 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w losowaniu.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

Ruszył kurs koparko-ładowarki klasa III - rozszerzenie

W dniu 19 stycznia 2013 r. ruszyły pierwsze zajęcia dla dwóch 10-cio osobowych grup kursantów w ramach Kursu koparko-ładowarki klasa III, organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy”. Kurs prowadzić będzie Ośrodek Szkolenia AGAT ze Skierniewic. Zajęcia kursu koparko-ładowarki przewidują 202 godzin szkoleniowe, w tym moduł teoretyczny–116 godzin szkoleniowych oraz moduł praktyczny-86 godzin szkoleniowych. Zakończenie kursów zaplanowane jest na marzec 2013 r. i odbywać się będą na terenie Skierniewic.
Projekt bezpłatnych kursów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” po kontroli

W dniach 10-11 grudnia 2012r. przeprowadzona została kontrola projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontroli dokonała firma InfoAudit Sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji Działania i Programu. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

Informacja

W środę 5 grudnia odbyło się kolejne losowanie osób, które zgłosiły się na kurs w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, że chętnych na kurs było więcej niż miejsc na szkoleniu, losowania wyłoniły grupę podstawową oraz grupę rezerwową. Na losowanie przybyło 7 z 38 zaproszonych osób, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu. O godz. 16.30 odbyło się losowanie na Kurs Operatora koparko-ładowarki kl. III. Pierwsze zajęcia w ramach kursów rozpoczną się w styczniu 2013 roku.

 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu 5 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 16.30 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4 odbędzie się losowanie dla osób, które zapisały się na
 
Kurs operatora koparko-ładowarki klasa III
 
w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy" 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w losowaniu.

Informacja

GMINNE CENTRUM INFORMACJI OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA BEZPŁATNY KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI klasa III
 
od 12 LISTOPADA do 3 GRUDNIA 2012 r.
 
 w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”  organizowanego w ramach POKL
 • -

„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” przykładem dobrych praktyk

Mszczonowski projekt „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” został ostatnio przedstawiony i opisany jako jeden z kilku wyróżnionych projektów na Mazowszu w drugim wydaniu biuletynu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”. W numerze tym autorzy przedstawiają ludzi, miejsca i inicjatywy, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego oraz przyczyniają się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy, które pozytywnie wpływają na wzrost konkurencyjności Województwa Mazowieckiego.

Ruszyły kursy kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych oraz księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych

W dniach 25 i 26 września 2012 r. ruszyły pierwsze zajęcia dla dwóch 10-cio osobowych grup kursantów w ramach Kursu kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych oraz 26 września 2012 r. dla jednej 10-cio osobowej grypy kursantów w ramach Kursu księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych, organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy”. Kurs prowadzić będzie Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC z Kielc. Zajęcia kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych przewidują 96 godzin szkoleniowych modułu kadry i płace oraz 48 godzin szkoleniowych elementów języka angielskiego w biznesie. Zajęcia księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych przewiują 144 godziny szkoleniowe. Zakończenie kursów zaplanowane jest na marzec 2013 r. i odbywać się będą na terenie Mszczonowa.
Projekt bezpłatnych kursów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • autor: autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

Informacja

W czwartek 13 września br. odbyły się kolejne losowania osób, które zgłosiły się na kurs w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, że chętnych na kurs było więcej niż miejsc na szkoleniu, losowania wyłoniły grupę podstawową oraz grupę rezerwową. Na losowania przybyły po 16 z 58 zaproszonych na każdy rodzaj szkolenia osób, które wyraziły chęć udziału w szkoleniach. O godz. 17.00 odbyło się losowanie na Kurs księgowości z wykorzystaniem technik psychospołecznych, o godz. 17.30 odbyło się losowanie na Kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik psychospołecznych. Pierwsze zajęcia w ramach kursów rozpoczną się we wrześniu 2012 roku.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu 13 września 2012 r. (czwartek) w Gminnym Centrum Informacji
w Mszczonowie przy ulicy Żyrardowskiej 4  odbędzie się losowanie osób, które zapisały się na
 
Kurs księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych
godz. 17.00.
Kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych
godz. 17.30
 
w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w losowaniu.

Ruszył kurs operatora koparko-ładowarki klasa III

W dniu 31 sierpnia 2012 r. ruszyły pierwsze zajęcia dla czterech 10-cio osobowych grup kursantów w ramach Kursu operatora koparko-ładowarki klasa III organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”. Kurs prowadzić będzie Ośrodek Szkolenia AGAT ze Skierniewic. Zajęcia przewidują 202 godzin szkoleniowych, w tym 116 godzin teorii oraz 86 godzin praktyki. Zakończenie kursu zaplanowane jest na 20 grudnia 2012 r. i odbywać się będzie w siedzibie ośrodka szkoleniowego.
Projekt bezpłatnych kursów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

ZAPISY NA SZKOLENIA: KADRY I PŁACE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PSYCHOSPOŁECZNYCH ORAZ KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PSYCHOSPOŁECZNYCH

Od dnia 20 sierpnia 2012 r. rozpoczynają się zapisy na następujące szkolenia w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik psychospołecznych
 2. Kurs księgowości z wykorzystaniem technik psychospołecznych

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu 6 sierpnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4 odbędzie się losowanie dla osób, które zapisały się na
 
Kurs operatora koparko-ładowarki
 
w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy" 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w losowaniu.

ZAPISY NA SZKOLENIE KOPARKO-ŁADOWARKI

Od dnia 9 lipca 2012 r. rozpoczynają się zapisy na następujące szkolenie w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Kurs operatora koparko-ładowarki 

Ruszył kurs komputerowy zaawansowany z technikami psychospołecznymi

W dniu 16 czerwca 2012r. ruszyły pierwsze zajęcia dla dwóch 10-cio osobowych grup kursantów  w ramach Kursu komputerowego zaawansowanego z wykorzystaniem technik psychospołecznych organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”. Kurs prowadzić będzie Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński z Mysłowic. Zajęcia przewidują 112 godzin lekcyjnych, w tym 96 godzin w ramach kursu komputerowego oraz 16 godzin w ramach technik psychospołecznych.

Informacja

W poniedziałek 28 maja odbyło się kolejne losowanie osób, które zgłosiły się na kurs w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, że po przedłużonym terminie rekrutacji (w pierwszym okresie rekrutacji zgłosiło się 7 osób na 10 miejsc, w drugim - 9 osób, łącznie 16 osób na 10 miejsc), chętnych na kurs było więcej niż miejsc na szkoleniu, losowanie wyłoniło grupę podstawową oraz grupę rezerwową. Na losowanie nie przybyła żadna z zaproszonych osób, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu. O godz. 16.00 odbyło się losowanie na Kurs komputerowy zaawansowany wraz z wykorzystaniem technik psychospołecznych. Pierwsze zajęcia w ramach kursu rozpoczną się w czerwcu 2012 roku.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu 28 maja 2012 r. odbędzie się losowanie uczestników w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy" 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4
 
·          godz. 16:00 losowanie dla osób, które zapisały się na
Kurs komputerowy zaawansowany wraz z wykorzystaniem technik psychospołecznych
 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w losowaniu.

Ruszył cykl szkoleń na prawo jazdy kat. C oraz kat. C+E

W dniu 2 czerwca 2012r. w siedzibie GCI w Mszczonowie odbyły się badania kwalifikacyjne dla osób zakwalifikowanych na Kurs prawo jazdy kategorii C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”. W dniach 16-17 czerwca rozpoczęły się pierwsze zajęcia dla dwóch 10-cio osobowych grup. W ramach kursu zaplanowanych jest łącznie 50 godzin zajęć, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych oraz 140 godzin w ramach kursu świadectwa kwalifikacji przyspieszonej.

Informacja

W poniedziałek 21 maja odbyły się kolejne losowania osób, które zgłosiły się na kursy w ramach projektu projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, że na każdy z kursów chętnych było znacznie więcej niż miejsc na szkolenia, losowania wyłoniły grupę podstawową oraz grupy rezerwowe na: Kurs prawo jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię B; Kurs prawo jazdy kategorii C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej; Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego; Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię C z elementami języka angielskiego. Pierwsze zajęcia na wszystkich wyżej wymienionych kursach rozpoczną się w czerwu 2012 roku.

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu  21 maja 2012 r. (poniedziałek)  odbędzie się losowanie uczestników w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4:
 1. godz. 16.00 - losowanie dla osób, które zapisały się na Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię B – 83 zgłoszenia na 10 miejsc
 2. godz. 16.30 - losowanie dla osób, które zapisały się na Kurs prawa jazdy kategorii C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 71 zgłoszeń na 20 miejsc (2 grupy 10 osobowe)
 3. godz. 17.00 - losowanie dla osób, które zapisały się na Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego – 65 zgłoszeń na 10 miejsc
 4. godz. 17.30 - losowanie dla osób, które zapisały się na Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię C z elementami języka angielskiego – 15 zgłoszeń na 10 miejsc
Wszystkie osoby zainteresowane  zapraszamy do udziału w losowaniu.
 • autor: GCI

DODATKOWY NABÓR NA KURS KOMPUTEROWY ZAAWANSOWANY

 

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie ogłasza dodatkowy nabór na bezpłatne szkolenie Kurs komputerowy zaawansowany z wykorzystaniem technik psychospołecznych w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wolnych miejsc.
 
Zainteresowani mogą zgłaszać się od 16 do 25 maja 2012 r.
do siedziby Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
poniedziałek, środa godz. 8.00-18.00
wtorek, czwartek, piątek godz. 8.00-16.00
lub pod numerem telefonu (46) 857 30 71.

ZAPISY NA SZKOLENIA PRAWO JAZDY I KOMPUTEROWY

Od dnia 23 kwietnia 2012 r. rozpoczynają się zapisy na następujące szkolenia w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Kurs komputerowy zaawansowany wraz z wykorzystaniem technik psychospołecznych
 2. Kurs prawa jazdy kategorii C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 3. Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego
 4. Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię C z elementami języka angielskiego
 5. Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię B

 

Ruszył kurs przedsiębiorczości

W dniu 16 kwietnia 2012r. w salach mszczonowskiego gimnazjum rozpoczęły się pierwsze zajęcia dla jednej 10-cio osobowej grupy w ramach Kursu przedsiębiorczości - otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków UE organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”.

Kurs języka angielskiego, poziom średniozaawansowany rozpoczęty

W dniu 13 kwietnia 2012r. w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach kursu języka angielskiego, poziom średniozaawansowany (grupa III) organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”. Zajęcia prowadzone będą przez Ośrodek Edukacji Językowej „OKEJ” Magdalena Markowska dla jednej 10-cio osobowej grupy.

Ruszył kurs komputerowy podstawowy z technikami psychospołecznymi

W dniach 16 i 17 marca 2012r. ruszyły pierwsze zajęcia dla dwóch 10-cio osobowych grup kursantów  w ramach Kursu komputerowego podstawowego z wykorzystaniem technik psychospołecznych organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”. Kurs prowadzić będzie Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński z Mysłowic. Zajęcia przewidują 112 godzin lekcyjnych, w tym 96 godzin w ramach kursu komputerowego oraz 16 godzin w ramach technik psychospołecznych.

Informacja

W poniedziałek 26 marca odbyło się kolejne losowanie osób, które zgłosiły się na kurs w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, że chętnych na kurs było znacznie więcej niż miejsc na szkolenia losowanie wyłoniło grupę podstawową oraz grupę rezerwową. Na losowanie przybyło 12 osób z 41 zaproszonych, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu. O godz. 17.00 odbyło się losowanie na Kurs języka angielskiego średniozaawansowany. Pierwsze zajęcia w ramach kursu rozpoczną się w kwietniu 2012 roku.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu  26 marca 2012 r.  odbędzie się losowanie uczestników w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4
 
godz.  17:00  losowanie dla osób, które zapisały się na
Kurs języka angielskiego średniozaawansowany
 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w losowaniu.
 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie ogłasza dodatkową rekrutację w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na szkolenie Kurs komputerowy podstawowy wraz z wykorzystaniem technik psychospołecznych w ramach LISTY REZERWOWEJ.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do GCI od 5 do 26 marca 2012 r.

ZAPISY NA SZKOLENIE JĘZYKOWE

Od dnia 1 marca 2012 r. rozpoczyna się zapis na następujące szkolenie w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Kurs języka angielskiego poziom średniozaawansowany
 • -

Zajęcia na kursie grafiki rozpoczęte

W dniu  17 lutego w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie rozpoczęły się zajęcia praktyczne w ramach kursu tworzenie stron www z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej w ramach projektu „Otwarci na wiedze konkurencyjni w pracy”.

ZAPISY NA LISTĘ REZEROWĄ

Gminne Centrum Informacji ogłasza dodatkowy nabór w ramach list rezerwowych na Kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty ruchome) w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do GCI od dnia 13 lutego do dnia 5 marca br.
 
do siedziby Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
poniedziałek, środa godz. 8.00-18.00
wtorek, czwartek, piątek godz. 8.00-16.00
lub pod numerem telefonu (46) 857 30 71.

 

 • autor: Koordynator ds. rekrutacji zatwierdzenie: Kierownik projektu

Kolejna edycja kursu magazyniera rozpoczęta

W dniach 25 i 30 stycznia 2012r. odbyły się badania kwalifikacyjne dla osób, które zakwalifikowały się na bezpłatnym Kursie magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (II edycja), obejmującego także obsługę wózków widłowych i podestów ruchomych. 6 lutego 2012r. ruszyły zaś pierwsze zajęcia dla 10-cio osobowej grypy kursantów w siedzibie Gminnego Centrum Informacji przy ulicy Żyrardowskiej 4 w Mszczonowie.

Zajęcia na Kursie prawo jazdy kat.C z elementami języka angielskiego rozpoczęte

W dniu 10 stycznia 2012r. odbyły się badania kwalifikacyjne w siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców Henryk Nasternak w  Grodzisku Mazowieckim dla osób zakwalifikowanych na kurs. 12 marca 10-cio osobowa grupa  zaś rozpoczęła  pierwsze zajęcia teoretyczne w ramach Kursu prawo jazdy kat.C  z elementami języka angielskiego  (II edycja) organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”.

Kurs języka angielskiego, poziom podstawowy rozpoczęty

W dniu  11 stycznia 2012r. w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach kursu języka angielskiego, poziom podstawowy organizowanego przez mszczonowskie GCI w ramach projektu „Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy”. Zajęcia prowadzone będą przez Ośrodek Edukacji Językowej „OKEJ” Magdalena Markowska dla jednej 10-cio osobowej grupy. Cały kurs obejmuje  160 godzin lekcyjnych, które zrealizowane zostaną do  końca  2012r.

 • Pierwszym losowaniem, które odbyło się 23 listopada było...

Informacja

W środy 23 listopada oraz 30 listopada odbyły się kolejne losowania osób, które zgłosiły się na kursy w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, że na każdy z kursów chętnych było znacznie więcej niż miejsc na szkolenia losowania wyłoniły grupę podstawową oraz grupy rezerwowe na każdy z kursów. Pierwsze zajęcia na wszystkich wyżej wymienionych kursach rozpoczną się z początkiem 2012 roku.

DODATKOWY NABÓR NA KURS CAE

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie ogłasza dodatkową rekrutację w ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na szkolenie języka angielskiego Certificate in Advanced English (CEA) w ramach wolnych miejsc.
Zainteresowani mogą zgłaszać się do GCI od 10 do 21 października br.
 
Odbędzie się także dodatkowa rekrutacja w ramach list rezerwowych na bezpłatne szkolenia języka angielskiego na poziomie FCE i średniozaawansowanym.
Zainteresowani mogą zgłaszać się od 17 października do 4 listopada br.
 
do siedziby Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
poniedziałek, środa godz. 8.00-18.00
wtorek, czwartek, piątek godz. 8.00-16.00
lub pod numerem telefonu (46) 857 30 71. 

ZAPISY NA SZKOLENIA ZAWODOWE I PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE

Od 17 października rozpoczynają się zapisy na następujące szkolenia w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego_II edycja
 2. Kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty ruchome), egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego (UDT)_II edycja
 3. Kurs języka angielskiego podstawowy
 4. Kurs przedsiębiorczości - otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków UE
 5. Kurs tworzenia stron www z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej
 6. Kurs komputerowy podstawowy z wykorzystaniem technik psychospołecznych 
 • Pierwsze spotkanie na szkoleniu jeżyka angielskiego First...

Szkolenia w toku

W ramach projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” organizowanego w ramach POKL mieszkańcy oraz pracujący na terenie miasta i gminy Mszczonów uczestniczą w bezpłatnych kursach pomagających zdobyć im nowe umiejętności. Od sierpnia trwa kurs komputerowy European Computer Driving Licence(ECDL).  

 • -

Kurs ECDL roczpoczęty

W dniu 2 września w Gimnazjum Publicznym w Mszczonowie rozpoczął się kurs komputerowy European Computer Driving Licence (ECDL). W ramach rozpoczętego kursu praktyczną naukę języka komputerowego rozpoczęło 20 kursantów w 2 grupach szkoleniowych – 10 osobowych. Według harmonogramów kurs potrwa do końca marca 2012r. Kurs prowadzony jest przez firmę szkoleniową wyłonioną w ramach przetargu publicznego Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

DODATKOWY NABÓR NA ECDL

Informujemy, że od dnia 2.09.2011 roku prowadzony jest dodatkowy nabór na bezpłatne szkolenie European Computer Driving Licence (ECDL).
 
Kurs komputerowy potrwa  od września 2011r. do maja 2012r. i będzie obejmował 144 godziny praktycznej nauki na komputerze. Szkolenia 2 grup odbywać się będą w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w dniach 5–9.09.2011 r.
do siedziby Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
poniedziałek, środa godz. 8.00-18.00
wtorek, czwartek, piątek godz. 8.00-16.00
lub pod numerem telefonu (46) 857 30 71.  
 • autor: koordynator ds. promocji

Spotkanie informacyjne w ramach kursów komputerowych ECDL

W dniu 31 sierpnia 2011r. w Gminazjum w Mszczonowie, odbyło się spotkanie informacyjne dla 20 osób, które już od  2 września rozpoczną praktyczna naukę komputera w ramach kursu komputerowego European Computer Driving Licence (ECDL). Kurs komputerowy potrwa  od września 2011r. do maja 2012r.  obejmując 144 godziny praktycznej nauki  na komputerze.

Szkolenia 2 grup obywać się będą w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"  , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • autor: koordynator ds. promocji
 • -

Zajęcia teoretyczne prawa jazdy kat.C rozpoczęte

W poniedziałek 1 sierpnia, w Żyrardowie rozpoczęły się zajęcia teoretyczne w ramach kursu prawa jazdy kat. C. Połączone zajęcia teoretyczne z praktycznymi prowadzone przez Ośrodek Bezpiecznej Jazdy Oliwier potrwają do końca września. Następnie przed naszymi Beneficjentami Ostatecznymi egzamin teoretyczny i praktyczny, który również jak cały kurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Losowanie uczestników na kurs First Certificate in English...

Informacja

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie zakończyło nabór osób na kolejne bezpłatne kursy w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ze względu na ogromne zainteresowanie kursami i ograniczoną ilość miejsc na każdym z nich, niezbędne było przeprowadzenie losowania.

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu  21 lipca 2011 r.  odbędzie się losowanie uczestników w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4

 • godz.  16:30  losowanie dla osób, które zapisały się na Kurs komputerowy European Computer Driving Licence (ECDL)
 • godz.  17:00   losowanie dla osób, które zapisały się na Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany
 • godz.  17:30   losowanie dla osób, które zapisały się na Kurs języka angielskiego First Certificate in English (FCE)
 • godz.  18:00   losowanie dla osób, które zapisały się na  Kurs języka angielskiego Certificate in Advanced English (CAE)

Wszystkie osoby zainteresowane  zapraszamy do udziału w losowaniu.

 • autor: Koordynator ds. promocji
 • Spotkanie organizacyjne

Rozpoczął się kolejny kurs

We wtorek 5 lipca, w siedzibie Gminnego Centrum Informacji przy ulicy Żyrardowskiej 4 w Mszczonowie, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach organizowanego przez Gminne Centrum Informacji kolejnego bezpłatnego kursu. Tym razem cykl szkoleń rozpoczęły osoby, które zapisały się na kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego w tym wózki widłowe i podesty ruchome.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • -

Spotkanie organizacyjne

W piątek 17 czerwca, w Ośrodku Edukacji Językowej mieszczącego się przy ulicy Północnej 6a w Mszczonowie, odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach organizowanego przez Gminne Centrum Informacji kursu na prawo jazdy kategorii „C” z elementami języka angielskiego.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • -

GCI zarobiło na swoje dwuletnie utrzymanie

Z Beatą  Sznajder, kierownik Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie rozmawia Mateusz Milarczyk.

W tym roku Gminne Centrum Informacji pozyskało fundusze na szkolenia dla pracujących w ramach  projektu współfinansowany  z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie jest to bynajmniej zwykły projekt, gdyż jego wartość to aż 1.5 miliona złotych. 

Tak,  to największy z projektów, jakie   dotychczas udało się  nam realizować. Jego długa, pełna nazwa,  to – „Człowiek – najlepsza inwestycja”,  priorytet VIII- regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1- rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie  8.1.1- wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W ramach tego projektu przez dwa lata odbędzie się szereg szkoleń  i kursów.

ZAPISY NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE I JĘZYKOWE

Od dnia 20 czerwca 2011 r. rozpoczynają się zapisy na nastepujące szkolenia w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Kurs komputerowy European Computer Driving Licence (ECDL) 
 2. Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany (B1/ B2)
 3. Kurs języka angielskiego First Certificate in English (FCE)
 4. Kurs języka angielskiego Certificate in Advanced English (CAE)

Ruszyły bezpłatne kursy w GCI

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie od 1 kwietnia 2011 rozpoczęło projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Założeniem projektu "Otwarci na wiedzę-konkurencyjni  pracy", realizowanego przez GCI, jest wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników, a tym samym wsparcie przedsiębiorstw działających na danym obszarze.

Informacja

W dniu 23 maja w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie odbyło się losowanie osób, które zgłosiły się na organizowane przez GCI bezpłatne kursy, w ramach projektu "Otwarci na wiedzę-konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszej fazie projektu będą realizowane dwa szkolenia w tym kurs: magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego oraz kurs na prawo jazdy kategoria "C", z elementami języka angielskiego.

ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE

W dniu 23 maja 2011r. odbędzie się losowanie uczestników w ramach projektu
"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy
"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4

 • godz. 16:30  losowanie dla osób, które zapisały się na kurs prawo jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego
 • godz. 18:30  losowanie dla osób, które zapisały się na kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty ruchome).

Wszystkie osoby zainteresowane  zapraszamy do udziału w losowaniu.

drukuj (ZAPRASZAMY NA LOSOWANIE)

 • autor: Koordynator ds. promocji

ZAPISY NA PIERWSZE SZKOLENIA

Od dnia 26 kwietnia 2011r. rozpoczynają się zapisy na nastepujące szkolenia w ramach projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Magazynier z obsługą urządzeń transportu bliskiego: wózki widłowe, podesty ruchome
 2. Prawo jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego
 • -

SPOTKANIE INFORMACYJNE 19.04.2011r.

Dnia 19 kwietnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla potencjalnych odbiorców projektu "Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy" realizowanego przez Gminne Centrum Informacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Zostały przedstawione informacje dotyczące  zakresu, kosztów i czasu  trwania realizacji zadania. W przekazanych uczestnikom materiałach informacyjnych określono profil beneficjentów ostatecznych, harmonogram szkoleń, sposób rekrutuacji oraz zakres praw i obowiązków odbiorców projektu. Zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

11662

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.