Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

13.8.2022

Imieniny

Diany, Gertrudy, Hipolita

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Ruszają „Małe projekty” z Leadera w ramach PROW na lata 2007-2013

data doadania 9.11.2009

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” ogłasza nabór wniosków na „ Małe projekty”, konkurs rusza od 09.12.2009 wnioski przyjmowane będą do 28.12.2009.

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na organizację m.in.:
- imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych (rajdy, festyny, dożynki, lokalne targi pracy, organizacja tradycyjnych świąt itp.), konkursy promujące ludzi utalentowanych
- szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności
- wystaw artystycznych, warsztatów, plenerów (np. plastyczne, muzyczne, teatralne
i literackie)
- promować lokalne dziedzictwo kulturowego, historyczne oraz przyrodnicze
- zakupu i nasadzania tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin
- renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody
i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla innych miejscowości
- zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia zespołów artystycznych, folklorystycznych i innych grup kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje
- inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej.
 
Kto może się starać o wsparcie na realizację małych projektów?
  1. mieszkańcy-osoby zameldowane na obszarze LGD
  2. przedsiębiorcy- działający i posiadający tutaj siedzibę
  3. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp)
  4. osoby prawne
  5. jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów 
     
Kryteria wyboru małych projektów przez LGD:
Preferowani będą wnioskodawcy, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu
i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy UE. Operacje, które zaangażują jak najwięcej osób i będą obejmowały zasięgiem jak największy obszar gmin należących do LGD oraz będą wykorzystywały lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. Ocenie będzie podlegało wykorzystanie lokalnych zasobów i podejście do sposobu promowania obszaru i jego zasobów, a także w jakim stopniu wnioskodawca zaangażuje lokalnych partnerów i podmioty. Preferowane będą operacje, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji, pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania oraz te które będą kierowane do ludzi młodych.
Wysokość dofinansowania wynosi do 25 tyś.zł (co będzie stanowiło 70% kosztów dofinansowania, z czego 30% to wkład własny finansowy i niefinansowy w formie np. wolontariatu).
Łączna kwota przyznanej pomocy na „małe projekty” wynosi w tym roku 197 tysięcy złotych.
Wnioski należy składać w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD w Żabiej Woli,
ul. Warszawska 24 od 09.12.2009r.- 28.12.2009 w pon:9.00-17.00 wt-pt: 8.00-16.00.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją, Lokalna Strategią Rozwoju - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).
LGD ocenia projekty pod względem formalnym i merytorycznej zgodności z zob. Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.
Preferowani będą Wnioskodawcy nie mający doświadczenie w realizacji projektów
o podobnym charakterze. Wysoko oceniane będą operacje o jak najszerszym zasięgu, angażujące jak największa liczbę partnerów oraz wykorzystujące
w jak najszerszym stopniu walory terenu LGD.
Na terenie Miasta i Gminy Mszczonów bliższych informacji na temat „Małych projektów” udziela Pani Magdalena Podsiadły – Gminne Centrum Informacji
tel. 46 857 30 71 lub magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl

 

Wniosek o dofinansowanie

« Wstecz

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

5907

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.