Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

28.6.2022

Imieniny

Ireneusza, Leona, Józefa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Konsultacje z zakresu programów unijnych, w tym prowadzenia działalności gospodarczej

Działania Gminnego Centrum Informacji na rzecz przedsiębiorczości

 • konsultacje dotyczące programów Unii Europejskiej skierowanych do przedsiębiorców (dotacje na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej)
 • materiały o programach, szkoleniach i projektach skierowanych do przedsiębiorców
 • adresy stron, na których można znaleźć wszelkie informacje dotyczące przedsiębiorczości w UE
 • informacje o formach finansowania działalności gospodarczej w ramach poręczenia kredytów inwestycyjnych lub pożyczek

więcej informacji o dotacjach oraz więcej informacji o pożyczkach i kredytach na Mazowszu i w powiecie

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców

W terminie od 12 marca 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w Gminnym Centrum Informacji działał punkt informacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Dyżur odbywał się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 9.00-15.00 w miesiącach marzec-czerwiec. Od lipca dyżur odbywał się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 9.00-15.00. Bezpłatnych porad zainteresowanym osobom z terenu miasta i gminy Mszczonów udzielał konsultant ze Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”. Na spotkanie z konsultantem należało się uprzednio zapisać pod numerem telefonu (46) 857 30 71 lub (46) 857 11 99 lub osobiście w siedzibie Centrum, Mszczonów, ul. Żyrardowska 4. Osoby zgłaszające się na konsultacje powinny mieć ze sobą numer NIP, PKD (gdy klientem jest przedsiębiorca) oraz numer PESEL.

W terminie od 18 listopada 2009 r. do 14 grudnia 2011 r. w Gminnym Centrum Informacji działał punkt informacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Dyżur odbywał się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 9.00-15.00. Bezpłatnych porad zainteresowanym osobom z terenu miasta i gminy Mszczonów udzielał konsultant ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM). Na spotkanie z konsultantem należało uprzednio zapisać się pod numerem telefonu (46) 857 30 71 lub (46) 857 11 99 lub osobiście w siedzibie Centrum, Mszczonów, ul. Żyrardowska 4. Osoby zgłaszające się na konsultacje powinny mieć ze sobą numer NIP, PKD (gdy klientem jest przedsiębiorca) oraz numer PESEL.

więcej informacji dla przedsiębiorców

ogłaszane konkursy dla przedsiębiorców

drukuj (Konsultacje z zakresu programów unijnych, w tym prowadzenia działalności gospodarczej)

 • autor: GCI

Konsultacje z zakresu programów dla rolników

Działania Gminnego Centrum Informacji filia w Osuchowie na rzecz programów unijnych dla rolników
 • konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych i krajowych przez rolników
 • działania skierowane do rolników w zakresie udzielenia pomocy w wypełnianiu wniosków
 • adresy stron, na których można znaleźć wszelkie informacje dotyczące dotacji dla rolników

więcej informacji o programach do rolników oraz więcej informacji dla rolników w kraju i w powiecie

Pomoc w aplikowaniu o środki unijne:
 • wydruk wniosku o płatności obszarowe (wniosek do 10 działek ewidencyjnych/ rolnych) - 20 zł. brutto
 • wydruk wniosku o płatności obszarowe (wniosek powyżej 10 działek ewidencyjnych/ rolnych) - 30 zł. brutto
 • wydruk i oprawa dokumentów do wniosków "rolniczych klęsk żywiołowych" - 300 zł. brutto
 • wydruk dokumentów wniosku o płatność "Modernizacja gospodarstw rolnych" - 150 zł. brutto

drukuj (Konsultacje z zakresu programów dla rolników)

 • autor: GCI

Konsultacje z zakresu rynku pracy

Działania Gminnego Centrum Informacji na rzecz rynku pracy
 • zapobieganie bezrobociu na terenie gminy Mszczonów poprzez udostępnianie, aktualizację i pozyskiwanie ofert pracy
 • pośrednictwo pracy poprzez internetowe serwisy pracy
 • prowadzenie statystyk i analiz o sytuacji na rynku pracy w gminie Mszczonów oraz pozyskiwanie informacji z powiatowego urzędu pracy nt. powiatu żyrardowskiego
 • informacja zawodowa dla osób bezrobotnych oraz dla przedsiębiorców
 
Elektroniczny portal ofert pracy
 
Gminne Centrum Informacji oferuje nieodpłatne przekazywanie Firmie aplikacji osób poszukujących zatrudnienia, jak również przyjmowanie od Firmy ofert pracy.
W celu polepszenia współpracy z Przedsiębiorstwami/ Przedsiębiorcami zaprszamy do wypełnienia formularza oferty pracy /w załączeniu/. Formularz oferty pracy można przesłać pocztą, osobiście oraz drogą elektroniczną lub przedstawić kryteria telefonicznie.
Ponadto Gminne Centrum Informacji posiada bazę danych osób poszukujących zatrudnienia:
 

W bazie zarejestrowane są osoby z gminy Mszczonów, jak również z innych miejscowości o różnorodnym wykształceniu i kwalifikacjach.
W zależności od postawionych przez Przedsiębiorcę/ Firmę wymagań, postaramy się znaleźć odpowiedniego pracownika. Aplikacje potencjalnych kandydatów możemy przekazać pocztą, osobiście (odbiór dokumentów przez Przedstawiciela Firmy) lub drogą elektroniczną (e- mail).

drukuj (Konsultacje z zakresu rynku pracy)

 • autor: GCI

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3003

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.