Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

8.12.2021

Imieniny

Marii, Wirginii, Makarego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

GCI – z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy

Z Beatą  Sznajder, kierownik Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie rozmawia Mateusz Milczarek.
 
Gminne Centrum Informacji realizuje obecnie cykl szkoleń dla pracujących.  Kwota,  jaką  GCI pozyskało z  Europejskiego Funduszu Społecznego na ten projekt jest  imponująca. To aż   1.5 miliona złotych.  Czy to pierwszy tak duży projekt realizowany przez GCI? 
- Faktycznie, to największy z projektów, jakie dotychczas udało się nam realizować. Na wcześniej przeprowadzane szkolenia pozyskaliśmy w sumie  ok. 550 tysięcy złotych. Niemalże każdego roku realizujemy od dwóch do trzech projektów. Swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych wspieramy inne miejskie instytucje i organizacje, którym pomagamy sporządzać własne wnioski.
 
Jakie szkolenia odbywają się  w ramach obecnie realizowanego projektu? 
- Pełna nazwa realizowanego projektu brzmi: „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII- Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.1- Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Jego  dokładna wartość wynosi  1 534 480,08 zł. Realizację projektu rozpoczęliśmy na początku  ubiegłego roku. Zakończymy go w roku 2013.  Przez te dwa lata odbyło się lub jeszcze odbędzie  szereg szkoleń  i kursów. W  2011 roku przeprowadziliśmy szkolenia i kursy:  prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego, magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe podnośnikowe i podesty ruchome), komputerowy (ECDL) oraz  języka angielskiego (FCE, średniozaawansowany i CAE). Na ten rok zaplanowane zostały:  ponowny kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego,  prawa jazdy kat. C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, prawa jazdy kat. C + E dla posiadaczy kat. B, oraz dodatkowo  C+E z elementami języka angielskiego,  a także:  języka angielskiego (podstawowy i średniozaawansowany),  koparko-ładowarki, tworzenia stron WWW z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej, komputerowy podstawowy i zaawansowany z wykorzystaniem technik psychospołecznych,  przedsiębiorczości (otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków UE), magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego oraz księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych i na zakończenie  kadr oraz  płac z wykorzystaniem technik informatycznych. Oczywiście cześć ze szkoleń, które wymieniałam już  trwa lub została zakończona.  Aktualności  na temat realizacji  projektu są  na bieżąco publikowane na  naszej stronie internetowej www.gci.mszczonow.pl (zakładka dotycząca projektu) i na  oficjalnej stronie gminy Mszczonów. 
 
Czy pracownicy GCI sami prowadzą szkolenia?
- Do ich prowadzenia wybieramy specjalistyczne firmy szkoleniowe. Nie posiadamy odpowiednich uprawnień, abyśmy mogli sami  podołać  tak rozległym działaniom. W tym konkretnym przypadku występujemy, jako specjaliści  od pozyskiwania środków zewnętrznych. To nasza rola. Oczywiście pozostaje jeszcze później cała sfera związana z  organizacją  szkoleń i rozliczeniem projektu. To pracochłonna i skomplikowana operacja.
 
W jaki sposób odbywa się  wybór firm szkoleniowych?
- Przetargi na wybór wykonawców są przeprowadzane  na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Udzielanie zamówień odbywa się  w trybie przetargu nieograniczonego. Jest to najbardziej otwarty i konkurencyjny tryb zamówienia publicznego. Każdy wykonawca ma równy i nieograniczony dostęp do ogłoszonego zamówienia i tym samym wszyscy, którym odpowiadają  warunki udziału w postępowaniu mogą złożyć swoją ofertę przetargową. Oczywiście przy ogłaszaniu przetargu podawane są  do publicznej wiadomości wszystkie jego warunki. Każdy wykonawca ma możliwość zgłaszania pytań w związku z ogłoszonym przetargiem. Wykonawca ma możliwość oceny czy będzie w stanie spełnić warunki przetargowe. Zamówienia są  publikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, w mszczonowskim Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Całe postępowanie przetargowe jest jawne i na wszystkich jego etapach istnieje możliwość wglądu w jego dokumentację.
 
A co się  dzieje, gdy jakiś  wykonawca nie jest zadowolony z wyniku przetargu?
- Na każdą czynność zamawiającego stronie mającej interes w uzyskaniu zamówienia przysługują określone w ustawie prawo zamówień publicznych środki odwoławcze. Organizując przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy w każdym ze szkoleń dokonujemy wybory najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki przetargowe.
 
Pomówmy jeszcze o efektach właśnie realizowanego projektu. Ile osób zostanie przeszkolonych podczas wszystkich wspomnianych przez panią kursów i szkoleń?
- W sumie zostanie przeszkolonych  290 osób. Podczas wcześniejszych naszych przedsięwzięć  szkoleniowych swoją wiedzę poszerzyło lub zdobyło zupełnie nowe umiejętności już przeszło 900 osób. Można więc – uogólniając - stwierdzić, że przeszkoliliśmy około 1/10 gminy.  Naszą  ambicją  jest pomnożenie tej liczby jeszcze kilkakrotnie. Dzięki podejmowanym przez nas działaniom mieszkańcy Gminy Mszczonów  stają się coraz bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Wiele osób dzięki kursom organizowanym w GCI uzyskało pracę. Widoczne efekty dotychczasowych starań niewątpliwie nas cieszą.
 
Czym jeszcze zajmuje się  GCI? Przecież nie jesteście odpowiedzialni tylko za organizację szkoleń?  
- Udostępniamy mieszkańcom sprzęt komputerowy i biurowy. Czynimy, to zarówno w naszej głównej siedzibie w Mszczonowie przy ulicy Żyrardowskiej 4, jak też w filii w Osuchowie. W filii prowadzimy też  działalność pro-rolniczą. Mieszkańcy mogą liczyć chociażby na pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty z UE.  
Doradzamy przyszłym i obecnym przedsiębiorcom skąd wziąć środki na założenie działalności gospodarczej i jak ją rozwijać. W ciągu ostatnich dwóch lat, z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez doradcę ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, z którym współpracowaliśmy, skorzystało blisko 100 osób. Pomagamy mieszkańcom  w pozyskiwaniu zatrudnienia,  udostępniając im konkretne oferty pracy, jakie otrzymujemy w ramach naszej współpracy z lokalnymi firmami.
Spoczywa na nas obowiązek promowania gminy. Opracowujemy materiały reklamowe Mszczonowa. Prowadzimy dwa   gminne serwisy internetowe, a także zapewniamy  szeroko rozumianą  obsługę  medialną. Niedawno uruchomiliśmy  trzeci serwis internetowy – promujący historię  Ziemi Mszczonowskiej. 
Wydajemy i  redagujemy Merkuriusza Mszczonowskiego, który jest Gminnym Biuletynem Informacyjnym. Nasi pracownicy dbają, aby materiały prasowe z terenu gminy docierały także do mediów zewnętrznych. Działamy więc na zasadzie  lokalnej agencji prasowej.
Prowadzimy Izbę  Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Na bieżąco współdziałamy także z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym i lokalną  Grupą Rekonstrukcji Historycznej, z którymi to realizujemy projekty mające popularyzować  i promować  lokalną  historię.
Na podobnych zasadach współpracujemy ze wszystkim Organizacjami Pozarządowymi (NGOs), jakie funkcjonują na terenie gminy. Mogą one liczyć na nasze wszechstronne wsparcie, w tym na pomoc w dotarciu do mediów.  Współpracujemy ponadto z wieloma podmiotami na rzecz aktywizacji działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Współdziałamy w ramach partnerstwa w programach wymiany informacji oraz wsparcia merytorycznego w różnych akcjach. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Lokalną Grupą Działania (LGD) Ziemia Chełmońskiego. Bierzemy czynny udział zarówno w podejmowaniu decyzji, jak i koordynacji działań oraz wsparciu podmiotów zaangażowanych w dynamiczny rozwój Grupy.
Działamy w Mszczonowie od 2001 roku. Do 2004 roku zajmowaliśmy się głównie pomaganiem mieszkańcom w pozyskiwaniu zatrudnienia. Fundusze europejskie zaczęliśmy pozyskiwać od czasu, gdy   pojawiły się pierwsze środki  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006.
Wyszkoliliśmy 36 stażystów.  Z naszego sprzętu komputerowego i biurowego skorzystało przeszło 16 tysięcy osób. Z dostępu do Internetu – ok. 19 tys. osób. Z konsultacji  poradnictwa zawodowego - 6.5 tysiąca osób. Z konsultacji z zakresu działalności gospodarczej (w tym też rolniczej) - przeszło 1.5 tys. osób.  Przeszło  tysiącu rolnikom pomogliśmy w wypełnieniu wniosków o dotacje europejskie. W naszej bazie poszukujących zatrudnienia zarejestrowało się ponad 3 tysiące tys. osób. Miejscowym firmom przesłaliśmy ok.7.8 tys. aplikacji, czyli ofert osób poszukujących pracy.  Pomagamy osobom, które się do nas zgłaszają w napisaniu CV (ok. 1.7 tysiąca osób). W bazie danych mieliśmy dla mieszkańców ok.  2 tys. ofert pracy. 
 
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję i zapraszam wszystkich mieszkańców gminy oraz osoby odwiedzające ten region do korzystania z naszego Centrum i serwisu internetowego www.gci.mszczonow.pl
  • autor: MM

« Wstecz

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

14096

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.