Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

21.9.2020

Imieniny

Mateusza, Jonasza, Hipolita

Wyszukiwarka

Treść strony

Formularz zapisu w wersji papierowej

ZAPISY NA ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE W IZBIE PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW 2020/2021

Imię i nazwisko uczestnika zajęć
Wiek w latach
Miejscowość zamieszkania
Proszę wskazać jeden instrument do nauki:

Czy uczestnik zajęć potrafi rozpoznawać nuty (wysokość, czas trwania)?


Czy uczestnik zajęć pobierał wcześniej naukę gry na instrumencie?


Jeśli zaznaczona została odpowiedź TAK, to proszę napisać, gdzie odbywały się zajęcia i przez jaki czas? (np. zajęcia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, zajęcia w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. im. A Szalińskiego w Żyrardowie, zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie lub inne formy zajęć: jakie? gdzie? jak długo?)
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
Telefon
E-mail
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji w ramach potencjalnego udziału w zajęciach umuzykalniających poprzez wykorzystanie:

 danych teleadresowych w okresie zgłoszenia na zajęcia, a następnie kontroli i ewaluacji
 nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka wraz z podaniem imienia i nazwiska w publikacjach i materiałach promocyjnych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium bez każdorazowego potwierdzania tej zgody
 imienia i nazwiska, wieku kandydata lub danych opiekuna prawnego, w ramach realizacji procesu rekrutacji do czasu zawarcia umowy

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy:
  +48 46 857 30 71, fax. +48 46 857 11 99.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu edukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości kontynuacji zawartej umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 Zapoznałem się z treścią klauzuli

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

817

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.