O NAS

Gminne Centrum Informacji powstało 1 kwietnia 2003 r. jako jednostka organizacyjna gminy Mszczonów. Początkowo jego głównymi zadaniami były ograniczanie bezrobocia oraz szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego. Z biegiem lat działalność instytucji dopasowywała się do zmieniających realiów współczesnego świata. W ten sposób katalog zadań GCI został poszerzony m.in. o promocję gminy Mszczonów oraz propagowanie lokalnej historii (prowadzenie dwóch Izb Pamięci). 

Obecnie Gminne Centrum Informacji zajmuje się:

 • promocją gminy Mszczonów;
 • upowszechnianiem i udostępnianiem usług teleinformatycznych;
 • budowaniem i szerzeniem idei społeczeństwa informacyjnego;
 • ograniczaniem bezrobocia;
 • wsparciem i aktywizacją działań osób z lokalnej społeczności, w tym przedsiębiorców oraz rolników;
 • wsparciem obszarów wiejskich poprzez krzewienie oddolnych inicjatyw w różnych formach aktywizacji;
 • ochroną dziedzictwa, gromadzeniem pamiątek i informacji o historii gminy Mszczonów;
 • włączeniem mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i ich integracją;
 • edukacją osób dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • tworzeniem warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozpoznawaniem i rozbudzaniem zainteresowań w społeczeństwie;
 • wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządności.

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
Jednostka Organizacyjna Gminy Mszczonów

Adres: 96-320 Mszczonów, ul. Żyrardowska 4

Kontakt: tel.+48 46 857 30 71,tel./fax. +48 46 857 11 99,

email: gci@mszczonow.pl

 

Filia Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie

Adres: 96-323 Osuchów, ul. Piekarska 2

Kontakt: tel./fax. +48 46 857 42 93

email: elwira.skalska@gci.mszczonow.pl