PO KL / Działanie 9.5 / GM/GCI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • logotyp
 • logotyp

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

TYTUŁ PROJEKTU: "Kursy językowe - edukacja lokalna w Gminie Mszczonów"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Status projektu: zrealizowany

OPIS PROJEKTU
Wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Mszczonów/ Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie w dn. 27.02.2009r.

 
OKRES TRWANIA PROJEKTU
od 01.04.2010 r. do 31.08.2010 r.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 49 999,50 zł
.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 
CEL  PROJEKTU
Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji lokalnej społeczności na terenie wiejskim, krzewienie idei społeczeństwa uczącego się przez całe życie. Ponadto celem nadrzędnym projektu jest rozwój i zwiększenie roli edukacyjnej gminy wobec jej mieszkańców poprzez ofertę kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, przystosowaną do potrzeb lokalnego rynku pracy.
 
RODZAJ SZKOLEŃ
 • kurs języka angielskiego
  • poziom podstawowy
  • poziom średnio-zaawansowany
ODBIORCY PROJEKTU
 • ze względu na status na rynku pracy
  • osoby pracujące, które z własnej woli, niezależnie od pracodawcy wezmą udział w szkoleniu i będą mogły uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami swojej pracy oraz osoby samozatrudnione
  • osoby bezrobotne
  • osoby nieaktywne zawodowo
  • osoby uczące się
  • rolnicy
 • ze względu na miejsce zamieszkania
  • osoby mieszkające na terenie gminy Mszczonów (miasto i tereny wiejskie)
BENEFICJENCI
 • zakładana liczba BO: 40 osób
 • liczba wydawnych zaświadczeń: 36 osób

drukuj (Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)

wstecz