Aktualności - rok 2023

Wystawa plenerowa „Fotopodróż z Maklakiewiczami”

Od piątku, 7 września, na ogrodzeniu miejskiego parku oglądać można nową wystawę, przygotowaną przez Gminne Centrum Informacji. Zapraszamy w „Fotopodróż z Maklakiewiczami”, po której przewodnikiem będą specjalne plansze. Tablice te prezentują historię słynnej, muzycznej rodziny, a także dzieje należącej do niej dawniej kamienicy, w której obecnie mieści się Izba Pamięci. O działalności mini muzeum również poczytacie podczas spaceru wokół parku.
***
Za wsparcie udzielone pomysłom związanym z upamiętnieniem rodziny Maklakiewiczów dziękujemy przewodniczącemu Łukaszowi Koperskiemu i pozostałym radnym, a także burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi. Dzięki nim powstała nie tylko obecna wystawa, ale przede wszystkim wyremontowana została historyczna kamienica artystycznego rodu, która po latach znowu stała się jednym z symboli muzycznych tradycji Ziemi Mszczonowskiej.

GCI 

  • Zdjęcie: wystawa
  • Zdjęcie: wystawa
  • Zdjęcie: wystawa
  • Zdjęcie: wystawa
  • Zdjęcie: wystawa
  • Zdjęcie: wystawa
  • Zdjęcie: wystawa

wstecz