Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

9.7.2020

Imieniny

Weroniki, Zenona, Zenony

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

mgr Magdalena Podsiadły

Stanowisko: Dyrektor Gminnego Centrum Informacji

Zakres obowiązków: Zarządzanie personelem, finansami i bieżącą działalnością Centrum, koordynacja działań promocyjnych w gminie, współpraca z innymi organizacjami, reprezentowanie GCI wobec innych podmiotów, kompleksowe przygotowywanie oraz realizacja i rozliczanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
Z ramienie Gminy Mszczonów koordynuje współpracę w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego".
 
Kontakt: magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl
tel. 605 869 094
 

mgr Beata Sznajder

Stanowisko: Dyrektor Gminnego Centrum Informacji do listopada 2018 r.
Obecnie: Starosta Powiatu Żyrardowskiego

Zakres obowiązków: Zarządzanie personelem, finansami i bieżącą działalnością Centrum, koordynacja działań promocyjnych w gminie, współpraca z innymi organizacjami, reprezentowanie GCI wobec innych podmiotów, kompleksowe przygotowywanie oraz realizacja i rozliczanie projektów unijnych realizowanych w ramach EFS (RZL, POKL).
 

 
 
  • mgr Joanna Fijałkowska

mgr Joanna Fijałkowska

Stanowisko: Główna księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z określonymi w przepisach prawa oraz w przepisach wewnętrznych jednostki zasadami rachunkowości.
Planowanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa.
Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Sprawowanie nadzoru nad całością gospodarki finansowej GCI.
 
 

Jacek Gołyński

Stanowisko: Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Zakres obowiązków: Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie rozliczeń płacowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki oraz koordynacja działań kadrowych.
Rozliczenia ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych.
Gospodarka kadrowa pracowników GCI.
 
 

mgr Anna Łojszczyk

Stanowisko: Starszy specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy

Zakres obowiązków: W GCI zajmuje się bieżącą obsługą klientów, przekazywaniem informacji zawodowej osobom bezrobotnym i szukającym zatrudnienia, prowadzi bazę danych osób bezrobotnych oraz statystykę dotyczącą lokalnego rynku pracy.
Organizuje i koordynuje szkolenia oraz czuwa nad organizacją pracy w sali komputerowej.
Udziela konsultacji dotyczących dofinansowania na założenie i rozwój działalności gospodarczej
oraz przekazuje informacje dotyczące funduszy unijnych.
 
  • Aleksandra Skoneczna

mgr Aleksandra Kacprzak

Stanowisko: Młodszy specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Obsługa zwiedzających i organizacja pracy IPZM, prowadzenie dokumentacji dot. zbiorów i eksponatów zgromadzonych w Izbie, koordynacja przepływu informacji służbowej pomiędzy Izbą a GCI, dbanie o wizerunek Izby, współpraca przy tworzeniu treści merytorycznych, prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych, redagowanie serwisu internetowego www.izba.mszczonow.pl, upowszechnianie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez informację i promowanie wydarzeń patriotycznych oraz kulturalnych o charakterze historycznym związanych z gminą Mszczonów, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką historii i dziedzictwa Ziemi Mszczonowskiej oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz mszczonowskiej społeczności a także współpraca z innymi jednostkami przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych.
 
 
tel. 667841959
 
 
 
  • Dagmara Bednarek

Dagmara Bednarek

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i zarządzania informacją
 
Zakres obowiązków: W Gminnym Centrum Informacji zajmuje się obsługą medialną wydarzeń w Gminie Mszczonów i okolicy na potrzeby lokalnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski” oraz innych środków masowego przekazu. Redaguje serwisy internetowe: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl, realizuje lokalne i krajowe kampanie promocyjne, współtworzy treści materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych i innych na potrzeby konkursów, seminariów, rankingów, w których udział bierze Gmina Mszczonów, a także przeprowadza sondy, wywiady i ankiety na jej terenie. Z ramienia Gminnego Centrum Informacji, współpracuje z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy o historii regionu. 

Kontakt: dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl

tel. 603 691 834

 

mgr Elwira Koprowska-Skalska

Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Koordynuje funkcjonowanie fili GCI w Osuchowie.
W centrum zajmuje się doradztwem dla rolników, pomocą w wypełnianiu wniosków unijnych, bieżącą obsługą klientów z terenów wiejskich.
 
 

mgr Jarosław Pięcek

stanowisko: specjalista do spraw promocji i relacji z mediami

Zakres obowiązków: Przygotowywanie i opracowanie wywiadów, relacji z wydarzeń na terenie Gminy Mszczonów na potrzeby „Merkuriusza Mszczonowskiego” oraz stron internetowych www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl i stronie facebook „Merkuriusza Mszczonowskiego”. Administrowanie stronami www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl, www.mszczonow.pl oraz stroną FB „Merkuriusza Mszczonowskiego” . Współpraca z mediami lokalnymi oraz ogólnopolskimi. Współtworzenie i współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Mszczonów. Administrowanie budynkiem Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz obsługa zwiedzających IPRM. Współtworzenie materiałów promocyjnych Gminy Mszczonów oraz wydarzeń na jej terenie. Dystrybucja „Merkuriusza Mszczonowskiego”.

kontakt: jarek.piecek@gci.mszczonow.pl

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

9007

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.