Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

18.2.2018

Imieniny

Konstancji, Symeona, Alberta

Wyszukiwarka

Treść strony

Pracownia komputerowa

Udostępnianie pracowni komputerowej dla klientów GCI to jedno z głównych zadań realizowanych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie i jego fili w Osuchowie.
 
W głównej mierze pracownię komputerową wykorzystujemy w celu:
 • informacyjnego udostępniania Internetu - przede wszystkim przez osoby poszukujące zatrudnienia, uczniów, studentów, przedsiębiorców
 • sporządzania dokumentów, pism przez klientów GCI - wynajem komputerów
 • drukowanie, skanowanie, kopiowanie dokumentów, etc.
 • prowadzenie kursów komputerowych dla dorosłych i lekcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • przygotowania materiałów do promocji miasta (projekty folderów, broszur, prezentacji multimedialnych itp.)
 • wykonywania innych prac graficznych (wizytówek, ulotek)
 • codziennej pracy
 • realizacji i pozyskiwania informacji o projektach unijnych
Korzystanie z pracowni komputerowej w celach edukacyjnych, dotyczących rynku pracy jest bezpłatne.

drukuj

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Dyrektora Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
 
REGULAMIN  PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
 1. Korzystanie z pracowni komputerowej jest bezpłatne.
 2. Stanowiska komputerowe w pracowni udostępniane są tylko za zgodą i pod nadzorem pracownika GCI.
 3. Każda osoba, deklarująca chęć skorzystania z komputera, znajdującego się w pracowni ma obowiązek wprowadzenia danych zgodnych z prawdą, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, status, cel w programie "NADZORCA".
 4. Dodatkowo,  informacje:  imię  i  nazwisko  oraz  podpis użytkownika, należy oddzielnie złożyć na karcie papierowej w tabeli  „KSIĘGA WEJŚĆ”.  Wprowadzane  dane weryfikowane  są przez pracownika GCI z programem „NADZORCA”.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zachowania czystości na swoim stanowisku.
 6. Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy.
 7. W Gminnym Centrum  Informacji  obowiązuje  zakaz  palenia (w tym  e-papierosy),  korzystania  z używek oraz  zabrania  się  spożywania  posiłków  i  picia  napojów  przy  stanowisku komputerowym.
 8. Przedmioty,   znajdujące   się  w  pracowni,  tj.  krzesło,   biurko,   komputer,  monitor,  mysz, klawiatura, należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Można korzystać tylko i wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania nowych i dokonywania zmian w istniejących już programach. Korzystanie z komputera jest monitorowane.
 10. Zabrania się wykorzystywania komputerów do celów komercyjnych oraz niezgodnych z celami GCI, w szczególności wprowadzania do Intemetu i otwierania treści pornograficznych oraz szkodliwych społecznie.
 11. Ze stanowiska komputerowego można korzystać w celach: informacyjnych, edukacyjnych, związanych z zatrudnieniem, sprawdzenia poczty internetowej.
 12. W  pracowni   komputerowej   nie  dozwolone  jest  przebywanie  dzieci  w  wieku  do  lat  7,  bez opieki osoby petnoletniej.
 13. Po zakoticzonej pracy każdy użytkownik ma obowiązek wylogowania się i wyłączenia komputera.
 14. Za garderobę, torby i inne przedmioty użytkowników GCI nie odpowiada.
 15. Skladając  podpis  w tabeli  „KSIĘGA WEJŚĆ”, użytkownik akceptuje  regulamin.
 16. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu, spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez pracownika GCI.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

2339

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.