Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2020

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Grupy producentów rolnych.

Nazwa działania
Grupy producentów rolnych.

Kod działania
142.

Podstawa prawna
Art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Cel działania
Cel działania realizowany będzie przez dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, poprzez wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, jej
centralizacji i dostawy do odbiorców oraz ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji.

Uzasadnienie
Polscy producenci rolni nie są przekonani do podejmowania wspólnych działań na rynku. Silny indywidualizm poszczególnych producentów rolnych ogranicza ich zainteresowanie tym działaniem. Proces zmiany zachowań jest działaniem powolnym, a jego przyspieszenie następuje w wyniku zmiany pokoleniowej w rolnictwie. W związku z powyższym kontynuacja działania zapoczątkowanego w poprzednim okresie programowania jest konieczna w latach 2007 -2013.

Opis działania
Pomoc będzie udzielana grupom producentów rolnych w pierwszym okresie ich funkcjonowania. Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności, zarówno z budżetu krajowego, jak i z funduszy Unii Europejskiej. Forma i poziom/wysokość pomocy Pomoc będzie realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od
dnia wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa. Stanowiła będzie ona procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach:
1) 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo
2) 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

Kwota pomocy przewidzianej dla grupy producentów rolnych nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty:
− 100.000 EUR w pierwszym i drugim roku;
− 80.000 EUR w trzecim roku;
− 60.000 EUR w czwartym roku;
− 50.000 EUR w piątym roku.

Beneficjent
Grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), które zostały formalnie wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka właściwego dla siedziby grupy, w okresie objętym PROW 2007-2013

Kryteria dostępu
Pomoc dla grup producentów rolnych będzie udzielane na ich wniosek z wyłączeniem sektorów: owoców i warzyw, grzybów, orzechów oraz ryb.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 350 grup producentów rolnych.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba grup producentów rolnych objętych pomocą- w podziale na: grupy powstałe w okresie objętym PROW 2004-2006, PROW 2007- 2013, sektor i województwa;
2) wysokość obrotu uzyskanego przez grupy producentów rolnych objętych wsparciem - w podziale na: grupy powstałe w okresie objętym PROW 2004-2006, PROW 2007- 2013, sektor i województwa.

pobierz wniosek

 

 źródło:www.eurofarmer.pl

drukuj

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

3022

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.