Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2022

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

mgr Beata Sznajder

Stanowisko: Dyrektor Gminnego Centrum Informacji 

Zakres obowiązków: Zarządzanie personelem, finansami i bieżącą działalnością Centrum, koordynacja działań promocyjnych w gminie, współpraca z innymi organizacjami, reprezentowanie GCI wobec innych podmiotów, kompleksowe przygotowywanie oraz realizacja i rozliczanie projektów unijnych realizowanych w ramach EFS (RZL, POKL).
 
tel. 733 035 002
 

 
 
  • -

mgr Magdalena Podsiadły

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Informacji

Zakres obowiązków: Zarządzanie personelem, finansami i bieżącą działalnością Centrum, koordynacja działań promocyjnych w gminie, współpraca z innymi organizacjami, reprezentowanie GCI wobec innych podmiotów, kompleksowe przygotowywanie oraz realizacja i rozliczanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
Z ramienie Gminy Mszczonów koordynuje współpracę w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego".
 
Kontakt: magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl
tel. 605 869 094
 
  • mgr Joanna Fijałkowska

mgr Joanna Fijałkowska

Stanowisko: Główna księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z określonymi w przepisach prawa oraz w przepisach wewnętrznych jednostki zasadami rachunkowości.
Planowanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa.
Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Sprawowanie nadzoru nad całością gospodarki finansowej GCI.
 
 
  • -

Jacek Gołyński

Stanowisko: Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Zakres obowiązków: Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie rozliczeń płacowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki oraz koordynacja działań kadrowych.
Rozliczenia ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych.
Gospodarka kadrowa pracowników GCI.
 
 
  • -

mgr Anna Łojszczyk

Stanowisko: Starszy specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy

Zakres obowiązków: W GCI zajmuje się bieżącą obsługą klientów, przekazywaniem informacji zawodowej osobom bezrobotnym i szukającym zatrudnienia, prowadzi bazę danych osób bezrobotnych oraz statystykę dotyczącą lokalnego rynku pracy.
Organizuje i koordynuje szkolenia oraz czuwa nad organizacją pracy w sali komputerowej.
Udziela konsultacji dotyczących dofinansowania na założenie i rozwój działalności gospodarczej
oraz przekazuje informacje dotyczące funduszy unijnych.
 
  • Aleksandra Skoneczna

mgr Aleksandra Kacprzak

Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Obsługa zwiedzających i organizacja pracy IPZM, prowadzenie dokumentacji dot. zbiorów i eksponatów zgromadzonych w Izbie, koordynacja przepływu informacji służbowej pomiędzy Izbą a GCI, dbanie o wizerunek Izby, współpraca przy tworzeniu treści merytorycznych, prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych, redagowanie serwisu internetowego www.izba.mszczonow.pl, upowszechnianie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez informację i promowanie wydarzeń patriotycznych oraz kulturalnych o charakterze historycznym związanych z gminą Mszczonów, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką historii i dziedzictwa Ziemi Mszczonowskiej oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz mszczonowskiej społeczności a także współpraca z innymi jednostkami przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych.
 
 
tel. 667841959
 
 
 
  • Dagmara Bednarek

Dagmara Bednarek

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i zarządzania informacją
 
Zakres obowiązków: W Gminnym Centrum Informacji zajmuje się obsługą medialną wydarzeń w Gminie Mszczonów i okolicy na potrzeby lokalnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski” oraz innych środków masowego przekazu. Redaguje serwisy internetowe: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl, realizuje lokalne i krajowe kampanie promocyjne, współtworzy treści materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych i innych na potrzeby konkursów, seminariów, rankingów, w których udział bierze Gmina Mszczonów, a także przeprowadza sondy, wywiady i ankiety na jej terenie. Z ramienia Gminnego Centrum Informacji, współpracuje z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy o historii regionu. 

Kontakt: dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl

tel. 603 691 834

 

mgr Dorota Kurzepa

Specjalista ds. zarządzania informacją:

Zakres obowiązków: Administrowanie serwisu internetowego Gminnego Centrum Informacji i Gminy Mszczonów oraz fanpage’a „Merkuriusza Mszczonowskiego” na facebooku, korekta materiałów informacyjnych i promocyjnych umieszczanych na portalach społecznościowych, gromadzenie informacji o wydarzeniach lokalnych, przygotowywanie dokumentacji zdjęciowej, przeprowadzanie ankiet oraz tworzenie prezentacji multimedialnych na potrzeby promocyjne gminy, współpraca z innymi samorządami, mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, organizacja i koordynacja spotkań i wydarzeń o charakterze promocyjnym, realizacja zadania szerzenia idei społeczeństwa informacyjnego, zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjnej, komunikacyjnej i cyfrowej przez jednostkę, nadzór nad zajęciami umuzykalniającymi.

Kontakt: dorota.kurzepa@gci.mszczonow.pl

tel. 530 824 400

mgr Elwira Koprowska-Skalska

Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Koordynuje funkcjonowanie fili GCI w Osuchowie. W centrum zajmuje się doradztwem dla rolników, pomocą w wypełnianiu wniosków unijnych, bieżącą obsługą klientów z terenów wiejskich.
 
 

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

10806

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.