Kontakt

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2022

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń.

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Życzenia dla rolników od Dyrektor KRUS

 • Życzenia dla rolników.
 • Konkurs KRUS.

Konkurs Testowy ,,Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”

Konkurs w formie testu jest skierowany do osób pełnoletnich, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu dla rolników. Spośród uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie zostanie wyłonionych 100 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

 • Spis rolny.

Rolniku, nie bój się spisu!

Powszechny Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Jest organizowany co 10 lat, a jego kolejna edycja odbędzie się w tym roku od 1 września do 30 listopada. O celach i organizacji spisu rozmawiamy z Agnieszką Ajdyn, Zastępcą Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.

 • -

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika” – konkurs fotograficzny

Placówka Terenowa KRUS w Żyrardowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika’’ – pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń. Konkurs skierowany jest do rolników posiadających gospodarstwo rolne na terenie gminy Mszczonów.

 • Wystawa odieży roboczej.

Rolnicza moda

Jak się ubrać, by można było bezpiecznie pracować w gospodarstwie rolnym? Można się o tym przekonać odwiedzając wystawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej używanej przy stosowaniu środków chemicznych w gospodarstwach rolnych.

 • Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków.

Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.

 • Dopłaty 2020 - biura powiatowe otwarte dłużej.

Dopłaty 2020 - biura powiatowe otwarte dłużej

15 czerwca będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

 • "Modernizacja (obszar D)" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" do 30 czerwca.

"Modernizacja (obszar D)" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

 • Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne " przełożony

Kasa rolniczego Ubezpieczenia społecznego ogłasza, że XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu  ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników,  została przełożona na  rok 2021.

 • Wypadki w rolnictwie.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania.

 • Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

 • Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty.

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

 • Ważny komunikat.

Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW.

 • Pomoc doradcy.

Pomoc w przygotowaniu wniosków o płatności

Drogi rolniku - jeśli masz pytania lub trudności w przygotowaniu wniosku o przyznanie płatności skontaktuj się z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Żyrardowie. Szczegóły na plakacie.

 • Informacja ARiMR.

INFORMACJA ARiMR

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 może być składane przez rolników, którzy...

 • Tarcza Antykryzysowa dla rolników.

Tarcza Antykryzysowa dla rolników

W rządowa Tarcza Antykryzysowa przynosi rolnikom? Między innymi Zwolnienie z opłaca składek KRUS, zasiłek opiekuńczy czy zawieszenie postępowań. Zachęcamy do zapoznania się informacjami zawartymi na plakacie.

 • KRUS

KRUS informuje o zmianach

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wszystkie wnioski o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego rolników są nadal rozpatrywane, a decyzje w tych sprawach są sukcesywnie wydawane i przekazywane do beneficjentów.

 • Infomracja dla rolników.

Infomracja dla rolników

Rolnicy posiadający gospodarstwa mniejsze niż 10 hektarów nie muszą ponownie składać wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe. Wystarczy oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. Oświadczenia przyjmowane będą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2 marca do 15 kwietnia.

 • Straty suszowe.

Termin składania wniosków o pomoc suszową

Do 29 listopada 2019 r. został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wydłużony termin skałdania wniosków o odszkodowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia 15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku klęsk żywiołowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczy nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wnioski można składać w terminie od 3 do 31 października 2019 r.

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 1 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie - trwa nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - trwa nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30.09.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. - nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Rozwój przedsiębiorczości, rozwój usług rolniczych - trwa nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawdaniania - trwa nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, w terminie od dnia 25 września 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – ogłoszono nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 października 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

 • Szkolenia dla rolników.

OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo - szkolenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje bezpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi, rolników oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 • Wypoczynek dla dzieci rolników

Oferta wypoczynku dla dzieci rolników

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem  w KRUS.

Sprawdz serwis - linki

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6970

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Gminne Centrum Informacji
Ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów

pokaż na mapie
Centrala tel.: +48 46 857 30 71

fax: 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 08.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - GCI Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.