PROJEKT ECCOP

ECOOP – Cyfrowe środowisko współdziałania

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podpisał umowę na realizację projektu „ECOOP – Cyfrowe środowisko współdziałania”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Inicjatorem i liderem przedsięwzięcia jest francuski Departament Gironde, zaś jego uczestnikami, obok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne z dziesięciu innych krajów Europy. Zgodnie z formułą Programu INTERREG, projekt polega na wymianie doświadczeń i wypracowaniu nowych koncepcji wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich i małych miast.

Materiał pochodzi ze strony internetowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie