ROLNICZE AKTUALNOŚCI

 • Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich

Wprowadzone ułatwienie dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Stawka ryczałtu to 225 euro/ha. Dotychczas wpłynęło 3100 żądań od zainteresowanych tym wsparciem.

 • Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty za 2023 r.

Kto złożył wniosek do 30 czerwca, może liczyć na dopłaty za 2023 r. w pełnej wysokości – takich rolników jest ok. 1,23 mln. Kto nie zdążył, może to jeszcze zrobić do 25 lipca, ale za każdy dzień opóźnienia należne dopłaty będą obniżane o 1 proc. Zmiany do złożonych do 30 czerwca wniosków można składać bez żadnych sankcji finansowych do 17 lipca.

 • Plakat informujący o koloniach

Kolonie dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego

PT KRUS w Żyrardowie informuje o koloniach dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego, organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

 • Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Grafika informująca o nowych rodzajach płatności

Nowe rodzaje płatności

W tegorocznej kampanii wprowadzono NOWE RODZAJE PŁATNOŚCI - Schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematy). 
Ekoschematy jest to rodzaj interwencji w formie płatności bezpośrednich, w ramach których za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, rolnik może otrzymać dodatkowe płatności.

 • Plakat informujący o wnioskach rolniczych

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich z PROW za 2023

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich z PROW za 2023 rok składa się w terminie do 30 czerwca 2023 roku WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE poprzez aplikację eWniosekPlus udostępnioną na portalu ARiMR - https://www.gov.pl/web/arimr

 • Herb Mszczonowa

Informacja Burmistrza w sprawie wniosków o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż została powołana komisja do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na rok 2023. Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach polowych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, mogą złożyć wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

 • Grafika: Budynki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie zachęca do skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.

 • Plakat promujący konkurs

IV konkurs na Rymowankę

Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym ,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

 • Grafika informująca o przedłużeniu wniosków klęskowych

Przedłużony termin na składanie wniosków klęskowych

Termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do 30 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-kleskowa--korzystne-zmiany-w-zasadach-naboru

 

 • Logo: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wypłaty zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich

Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 22 listopada wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 12,32 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

 • Grafika informująca o konkursie

Szkolenie z wiedzy BHP podczas pracy rolniczej

Placówka Terenowa KRUS w Żyrardowie zaprasza wszystkich rolników domowników oraz sołtysów z gmin powiatu żyrardowskiego i grodziskiego do udziału w szkoleniu z wiedzy BHP podczas pracy rolniczej pod nazwą ,,Pracuj bezpiecznie” Szkolenie w dniu 23 listopada 2022 godz. 10,00 Sala konferencyjna PT KRUS w Żyrardowie ul. Okrzei 58