WSPARCIE ROLNICTWA

Gminne Centrum Informacji udziela wsparcia technicznego przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie oraz udziela informacji o dostępnych formach wsparcia.

Filia w Osuchowie jest czasowo nieczynna, w sprawach rolniczych zapraszamy do korzystania ze wsparcia w GCI w Mszczonowie od poniedziałku do środy.

 

Dane teleadresowe do instytucji ściśle związanych z rolnictwem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Żyrardów,

ul. Piaskowa 21/23, 96-300 Żyrardów, tel. 46 586 38 76

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żyrardowie

ul. 1 Maja 41 B, 96-300 Żyrardów, tel. 46 855 26 51

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek  7:00 - 15:00

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Okrzei 58, 96-300 Żyrardów, tel. 46 858 14 10, e-mail: zyrardow@krus.gov.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

  • Stanowiska ds. obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 - 17.00, wtorek - piątek 8:00 - 15.00

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa, tel. 48 222 500 118 ( telefon czynny  w dni robocze w godzinach 08:15-16:15)