ROLNICZE AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza w sprawie wniosków o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż została powołana komisja do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na rok 2023. Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach polowych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, mogą złożyć wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Ustalenia wysokości szkód komisja może dokonać wyłącznie do czasu  zbioru plonu głównego, dlatego wnioski należy składać niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie. 

W związku z powyższym, producenci rolni, którzy ponieśli starty w uprawach polowych  w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,  powinni niezwłocznie złożyć wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, gdyż ustalenia wysokości szkód komisja może dokonać wyłącznie do czasu  zbioru plonu głównego.

Wniosek o szacowanie strat dostępny jest w Urzędzie Miejskim w pok. nr 8 oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-rolnikom-poszkodowanym-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi.

Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

 

wstecz