Aktualności - rok 2023

Rekordowy wynik kwesty na renowację zabytkowych nagrobków

Podczas tegorocznej kwesty „Dbajmy o skarby naszych nekropolii”, która odbyła się 1 listopada na dwóch mszczonowskich cmentarzach zebrano aż 10 330,89 zł i 15 eurocentów. Ta kwota jest o ponad 2 tysiące wyższa niż zebrana w ubiegłym roku!

Przypomnijmy, że wolontariusze z Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz Jednostki Strzeleckiej 5132 „Strzelcy Rzeczypospolitej” kwestowali na renowację grobu śp. Franciszka Lipki, który znajduje się w centralnym punkcie nowego cmentarza. Zebrana suma pozwoli jednak rozpocząć także prace specjalistyczne przy kolejnym nagrobku.

Decyzja, jaki dodatkowy grób zostanie poddany renowacji, zapadnie w najbliższym czasie. Zostanie ona podjęta przez Zarząd MSH przy udziale wspierających od lat akcję (i kwestujących także w tym roku) przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbary Gryglewskiej, a także radnej powiatowej i jednocześnie dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie Beaty Sznajder. O wynikach narady poinformujemy Państwa w oddzielnej publikacji.

*** DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM ZA OKAZANE WSPARCIE! ***

Przypomnijmy, że za pieniądze pozyskane z wcześniejszych zbiórek odrestaurowane zostały nagrobki: Marianny z Wróblewskich Sarosiek (grób zlokalizowany jest w północno-zachodnim rogu nowego cmentarza), śp. burmistrza Franciszka Kumorskiego i jego żony śp. Stefanii Walentyny z Pogorzelskich (mogiła dawnego burmistrza Mszczonowa i jego małżonki znajduje się na nowym cmentarzu, tuż przy dzwonnicy), byłego proboszcza Parafii pw. świętego Jana Chrzciciela (budowniczego kościoła) śp. ks. Marcina Polkowskiego (lok. na starym cmentarzu), śp. księdza Józefa Filipowicza (lok. na starym cmentarzu), płyta nagrobna z mogiły śp. Walerii Reuttowiczowej (lok. na starym cmentarzu – przy nagrobku wspomnianego ks. Filipowicza), śp. Ireńci Pęczkowskiej (lok. na nowym cmentarzu) i śp. Anny Klementyny z Siedlińskich Miniewicz (lok. na starym cmentarzu). Dwa ostatnie nagrobki wyremontowane zostały w tym roku. 

Ze zbiórek organizowanych przez MSH sfinansowane też zostało lapidarium przy wspomnianych mogiłach kapłanów na starym cmentarzu, a także pobudowany został grób zasłużonych na lokalnej społeczności dziedziców majątku Gnojna śp. Eugenii i Henryka Bieleckich (lok. nowy cmentarz). Dodatkowo Mszczonowskie Stowarzyszenie doprowadziło ponadto do odnowienia leśnej mogiły nieznanego żołnierza poległego w 1939 roku w Gnojnie.

W tym roku przy odrestaurowanych nagrobkach ustawione zostały tabliczki, informujące o tym kto i z jakich funduszy przeprowadził prace naprawcze. Znajduje się też na nich prośba, aby na odnowionych powierzchniach pomników nie stawiać zniczy, wieńców i innych przedmiotów, gdyż zbierająca się pod nimi wilgoć ma destrukcyjny wpływ na kamień. 

MSH

  • Zdjęcie: Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków
  • Zdjęcie: Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków
  • Zdjęcie: Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków
  • Zdjęcie: Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków
  • Zdjęcie: Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków
  • Zdjęcie: Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków

wstecz