MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

„Merkuriusz Mszczonowski” - Biuletyn Informacyjny Gminy Mszczonów  przekazaujący najważniejsze informacje o wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy. Numer ISSN: 1730-8186. 

Adres redakcji:

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie

ul. Żyrardowska 4

96-320 Mszczonów

tel. 46 857 30 71

adres email: gci@mszczonow.pl

Osoby koordynujące MM: