STATUT

Gminne Centrum Informacji działa na podstawie statutu. Aktualny statut został uchwalony przez Radę Miejską w Mszczonowie 17 lipca 2019. 

Statut można pobrać poniżej.