OGŁOSZENIA W MM

Merkuriusz Mszczonowski” jest wydawany raz w miesiącu (w szczególnych przypadkach 2x m-c lub 1x 2 m-ce - jednorazowy nakład „Merkuriusza Mszczonowskiego” wynosi 2300 egzemplarzy.). W MM można zamieścić ogłoszenie/reklamę

 • Cena jednostkowa obejmuje jednorazowe pojawienie się ogłoszenia w „Merkuriuszu Mszczonowskim” - cennik dostępny w załączniku.
 • Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane na pierwszej stronie.
 • Do MM można dołożyć wkładkę reklamową (cennik dostępny w załączniku) - osoba korzystająca z tej usługi jest zobowiązana dostarczyć materiały reklamowe w ilości przewidzianej do umieszczenia w „Merkuriuszu Mszczonowskim”.
 • Formularz zgłoszenia raklamy należy dostarczyć do Gminnego Centrum Informacji osobiście lub drogą mailową: gci@mszczonow.pl. Wzór formularza można pobrać z załącznika lub w siedzibie Gminnego centrum Informacji.
 • Ogłoszenie ukaże się po zaakacpetowaniu przez pracownika merytorycznego i zaksięgowaniu wpłaty za ogłoszenie. Wpłat dokonuje się na podstawie formularza zamówienia (w tytule wpłaty należy podać numer formularza zamówienia).
  • Wpłat należy dokonywać w następujący sposób:
   • podmioty gospodarcze – przelewem
   • osoby fizyczne – gotówką, w kasie GCI