JA W INTERNECIE

Gmina Mszczonów otrzymała grant w wysokości 67 200 zł na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”.  Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 100% i pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Projekt skierowany był do dorosłych mieszkańców gminy Mszczonów (od 25 roku życia). Celem projektu było zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci i korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), bezpieczeństwa w  Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy oraz wykorzystywania Internetu w działalności biznesowej.

W ramach Projektu zrealizowano 10 szkoleń (każdy blok szkoleniowy trwał 12 godzin) dla dwunastoosobowych grup. Szkolenia były realizowane w blokach tematycznych:

  • Rodzic w Internecie –1  grupa
  • Mój biznes w sieci – 2 grupy
  • Moje finanse - 2 grupy
  • Działam w sieciach społecznościowych - 2 grupy
  • Rolnik w sieci - 1 grupa
  • Kultura w sieci - 2 grupa

W ramach grantu, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, gmina Mszczonów dokonała zakupu dwunastu komputerów.

Szkolenia dbywały się na terenie gminy Mszczonów w:

  • Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, 96-320 Mszczonów, ul. Żyrardowska 4
  • Gminnym Centrum Informacji  w Mszczonowie Filia w Osuchowie, 96-323  Osuchów,  ul. Piekarska 2
  • Mszczonowskim Ośrodku Kultury, 96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33

Realizatorem projektu było Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie.

Nabór na poszczególne bloki szkoleniowe był ogłaszany na stronach internetowych www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl i na faceboooku Merkuriusza Mszczonowskiego Gminnego Biuletynu Informacyjnego.

Program zarządzany był przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura była operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.