ZPORR/EFS / Działanie 2.1 / GM/GCI

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

  • Logotyp
  • Logotyp
  • Logotyp

Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.

Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

źródło: www.zporr.gov.pl/

drukuj (Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich)

Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego
Działanie 2.1

Tytuł projektu: "Wysokie kwalifikacje pracowników gwarancją ciekawej pracy"