ZPORR/EFS / Działanie 2.1 / GM/GCI

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 • Logotyp
 • Logotyp
 • Logotyp

Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego
Działanie 2.1

Tytuł projektu: "Wysokie kwalifikacje pracowników gwarancją ciekawej pracy"
 
OPIS PROJEKTU
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt nr Z/2.14/II/2.1/15/237/06 zrealizowany przez Gminę Mszczonów w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.
 
CZAS TRWANIA PROJEKTU
od 1 września 2006r. do 31 stycznia 2008r.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Kwota dofinansowania środków UE w tym dofinansowanie z EFS: 184 599,00 zł.
Wartość całkowita projektu: 246 132,00 zł.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 
CEL PROJEKTU
Projekt zakłada realizację szkoleń skierowanych do osób pracujących, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższenia lub dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
 
RODZAJ SZKOLEŃ
 
 • kursy komputerowe (od podstaw do zaawansowania, zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL)
 • kursy językowe:
  • język angielski na poziomie podstawowym
  • język angielski na poziomie średnio- zaawansowanym
  • język angielski na poziomie zaawansowanym (zakończony uzyskaniem First Certificate In English)
Zakres tematyczny projektu jest zatem zgodny z celami Działania 2.1 ZPORR/EFS i jednocześnie jest dopasowany do potrzeb lokalnych odbiorców projektu.
 
ODBIORCY PROJEKTU
 
 • osoby pracujące na podstawie umowy o pracę z terenu miasta i gminy Mszczonów (bez względu na miejsce ich zatrudnienia) oraz pracowników zatrudnionych w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów (niezależnie od miejsca ich zamieszkania),
 • w wieku od 18 do 55 lat,
 • posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe.
BENEFICJENCI
 
 • zakładana liczba BO: 110 osób
 • liczba wydanych zaświadczeń: 99 osobom

drukuj (Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie)

wstecz