PROW / Pomoc Techniczna / GCI

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Logotyp

Pomoc Techniczna

Pomoc techniczna jest działaniem (instrumentem finansowym) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który ma usprawnić przebieg wdrażania innych działań PROW (rent strukturalnych, wspierania gospodarstw niskotowarowych, wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zalesiania gruntów rolnych, dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej oraz grup producentów rolnych).

Celem realizacji tego działania jest zapewnienie efektywnej realizacji działań PROW, przez odpowiednie przygotowanie wszystkich uczestników procesu jego wdrażania i zapewnienie im optymalnych warunków wykonywania powierzonych zadań.
W rezultacie, Pomoc techniczna umożliwi efektywne wykorzystanie środków finansowych pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), dostępnych w ramach PROW.

źródło: www.minrol.gov.pl/

drukuj (Pomoc Techniczna)

Działanie 8 Pomoc Techniczna

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pomoc Techniczna


Działanie 8

Tytuł projektu: "Promocja działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie żyrardowskim”