PO KL / Działanie 8.1 / Gmina Mszczonów/Gminne Centrum Informacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  • Logotyp
  • Logotyp

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Zakres wsparcia

  • Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo)
  • Zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację)
  • Transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw)
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 
Cel Działania
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.
 
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

źródło: www.mazowia.eu

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

TYTUŁ PROJEKTU: "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Status projektu: w trakcie realizacji

INFORMACJA ODNOŚNIE ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 8.1.1 PRZEZ GCI

Zapraszamy mieszkańców  miasta i gminy Mszczonów, zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego bądź osoby zatrudnione na terenie miasta lub gminy Mszczonów na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji cyklu szkoleń, które rozpoczną się już w czerwcu 2011 r. w  dniu  19 kwietnia o godzinie 17:00 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji przy ulicy Żyrardowskiej 4 w Mszczonowie.

  • autor: GCI