PO KL / Działanie 8.1 / Gmina Mszczonów/Gminne Centrum Informacji

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

TYTUŁ PROJEKTU: "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Status projektu: w trakcie realizacji

OPIS PROJEKTU
Wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Mszczonów/ Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie w dn. 12.03.2009 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Całkowita wartość projektu: 1 534 480,08 zł.
 
ZAKŁADANY OKRES TRWANIA PROJEKTU
od 01.04.2011 r. do 31.05.2013 r.
 
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 
CEL PROJEKTU
Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji lokalnej społeczności, krzewienie idei społeczeństwa uczącego się przez całe życie i rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez realizację programów szkoleniowych uwzględniających nowoczesne techniki informacyjno- komunikacyjne oraz przekaz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
 
RODZAJ SZKOLEŃ
 
 • kursy języka angielskiego
  • podstawowy (1 grupa=10 osób)
  • średniozaawansowany (3 grupy=30 osób)
  • First Certificate in English (FCE) (1 grupa=10 osób)
  • Certificate In Advanced English (CAE) (1 grupa=10 osób)
 • kursy komputerowe
  • European Computer Driving Licence (ECDL) (2 grupy=20 osób)
  • kurs tworzenia stron www z wykorzystaniem grafiki komputerowej (1 grupa=10 osób)
  • kurs komputerowy zaawansowany z wykorzystaniem technik psychospołecznych (1 grupa=10 osób)
  • kurs komputerowy podstawowy z wykorzystaniem technik psychospołecznych (2 grupy=20 osób)
 • kurs przedsiębiorczości - otwieranie, prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków UE (1 grupa=10 osób)
 • kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych (2 grupy=20 osób)
 • kurs księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych (1 grupa = 10 osób)
 • kursy zawodowe
  • prawo jazdy kat. C z elementami języka angielskiego (3 grupy=30 osób)
  • prawo jazdy kat. C+E dla posiadających kategorię C z elementami języka angielskiego (1 grupa=10 osób)
  • prawo jazdy kat. C+E dla posiadających kategorię B (1 grupa=10 osób)
  • prawo jazdy kat. C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (2 grupy=20 osób)
  • kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty ruchome) (2 grupy=20 osób)
  • kurs operatora koparko-ładowarki kl. III (4 grupy=40 osób)
ODBIORCY PROJEKTU
 • osoby dorosłe
 • osoby zatrudnione na podstawie kodeksu pracy i kodeksu cywilnego, które z własnej woli, niezależnie od pracodawcy, wezmą udział w szkoleniu, poza godzinami swojej pracu
 • osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mszczonów i zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego
 • osoby zatrudnione w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów (niezależnie od miejsca ich zamieszkania)
BENEFICJENCI
 • zakładana liczba BO: 290 osób

drukuj (Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie)

wstecz