„Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”

Bezpłatne konsultacje dla NGO

Bezpłatne konsultacje w zakresie prawa, księgowości oraz zarządzania przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy, wolontariusze) oraz grup nieformalnych - osób poszukujących porady prawnej, zainteresowanych podjęciem inicjatywy społecznej, a także przedstawicieli administracji publicznej.

O Centrum

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej w ramach projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalną Grupą Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie aktywności 40 organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz nieformalnych grup z terenu powiatu żyrardowskiego oraz skierniewickiego (gmina Bolimów) w latach 2012-2014.