„Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”

Bezpłatne konsultacje dla NGO

Bezpłatne konsultacje w zakresie prawa, księgowości oraz zarządzania przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy, wolontariusze) oraz grup nieformalnych - osób poszukujących porady prawnej, zainteresowanych podjęciem inicjatywy społecznej, a także przedstawicieli administracji publicznej.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalną Grupą Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.
 
Jednocześnie informujemy, iż doradztwo oferowane przez Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych od maja 2012r.  odbywają się wyłącznie po uprzednim dokonaniu zapisu (tel.: 46/831-81-09, e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl).
Z doradcą można spotkać się w punktach informacyjnych, a także możliwy jest dojazd do siedziby organizacji bądź innego dogodnego miejsca na terenie powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim wskazanego przez Państwa.
 
Jednocześnie przez cały czas można korzystać z konsultacji drogą e-mail. Zapytania prosimy kierować na adres konsultacje@inicjatywa.info.pl oraz on-line (Skype): Centrum-konsultacje.
 
Doradztwo obejmuje zagadnienia w zakresie:
1) Księgowości i finansów (Jolanta Oleńska);
2) Prawa, w tym prawa pracy, administracyjnego, podatkowego, rejestracji NGO, organizacji pożytku publicznego, równości szans (Tomasz Chwieduk);
3) Zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych, fundraising – w tym m.in. wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, poszukiwania sponsorów (Katarzyna Tadeusiak-Jeznach);
4) Zarządzania organizacją pozarządową, promocji i marketingu, sprawozdawczości, budowy strategii i budżetu organizacji, poszukiwania źródeł finansowania, współpracy z otoczeniem, w tym administracją publiczną i środowiskiem biznesu, równości szans w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Marzena Mażewska).
 
Jednocześnie informujemy, iż w punktach informacyjnych dostępni są pracownicy Centrum, u których zdobędą Państwo podstawowe informacje z zakresu problematyki organizacji pozarządowych, w tym m.in. źródeł finansowania prowadzonych działań, a także szczegółowe informacje na temat oferty Centrum.
 
Miejsce punktu informacyjnego:
Mszczonów
Gminne Centrum Informacji (ul. Żyrardowska 4): piątek, godz. 10.00 - 12.00.
  • autor: GCI
  • Logotypy

wstecz