ROLNICZE AKTUALNOŚCI

Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie zachęca do skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.

Turnus 21 dni łączy wypoczynek z programu rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS ,,Sasanka „ w Świnoujściu termin 11.08-31.08.2023r

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem dziecka do CRR pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podstawą zgłoszenia dziecka jest złożenie wniosku o ,,rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny”, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź lekarza specjalistę przez którego leczone jest dziecko.

Wymagane druki dostępne są do pobrania w najbliższej Placówce Terenowej /Oddziale Regionalnym KRUS bądź na oficjalnej stronie KASY:www.krus.gov.pl

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 maja 2023r w OR KRUS Warszawa ul. Mińska 25,03-808 Warszawa.

Dodatkowe informacje dotyczących turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w KRUS udzielane są pod numer telefonów 22 590 68 58, 22 590 68 05

wstecz